NG KERK Edenvale

Wie in My bly en Ek in hom, dra baie vrugte, want sonder My kan julle niks doen nie.

NGKerk Edenvale

NGK gebou 225

7de laan 53, Edenvale

Bank Besonderhede

Bank: ABSA Greenstone

Takkode: 632005

Tjek Rek Nr: 650 580 001

Verwysing: U Voorletters en Van + DO = Dankoffer/MO=Maandoffer

 

Jaarprogram 2023

Kliek op die KALENDER om te vergroot

Weeklikse program

Facebook

Copyright © NG Kerk Edenvale 2012. All Rights Reserved.