NG KERK Edenvale

Wie in My bly en Ek in hom, dra baie vrugte, want sonder My kan julle niks doen nie.

JEUG

Teikengroepe:

  • Gr 8 - 12: Die jongmense van die gemeente vanaf graad 8.
  • Gr 1 - 7: Vir die jongmense in die laerskool is daar tans nie 'n weeklikse aksie nie.
  • Voorskools: Tans is daar Kleuter en Kinderkerk vir die Voorskoolse kinders op Sondae in die kelder van die saal, uitgesluit skoolvakansies, langnaweke en nagmaalsgeleenthede. Lesmateriaal word aan die ouers voorsien om hierdie geleenthede sinvol vir die kleingoed in te klee.

Aktiwiteite:

  • Gr 8 - 12: Gedurende die skooltermyn op Vrydagaande of Sondagaande bymekaar. Die tye wissel - sien die skakel onder jeug vir meer besonderhede.
  • Gr 1 - 7: Daar is op sondagoggende 'n Kinderkerk gelyklopend met die erediens vir die kleingoed aangebied word. Lesmateriaal word aan die ouers voorsien om hierdie geleenthede sinvol vir die kleingoed in te klee. 

Facebook

Copyright © NG Kerk Edenvale 2012. All Rights Reserved.