NG KERK Edenvale

Wie in My bly en Ek in hom, dra baie vrugte, want sonder My kan julle niks doen nie.

MANNEBEDIENING

Die mannebediening wil 'n ruimte skep waar mans Opnuut ontdek wie God is en wat God se plan met hulle lewens is:

Hulle ware identiteit en doel op aarde sal ontdek en ontgin tot volle transformasie in Christus:

  • 'n Veilige en vertroulike hawe skep waarin hulle mekaar kan ondersteun tot geestelike en lewensgroei;
  • Gehelp word om hulle geloof in en verhouding met die Here met hulle gewone lewe te integreer;
  • Binne gesonde verhoudings, by mekaar leer en mekaar bemoedig en toerus om 'n verskil in ander mans se lewens en in die wêreld te maak;
  • 'n Verantwoordelikheidskring "circle of accountability" - skep waarin elke man uitgedaag word tot optimale groei;
  • En mans inskakel en saamwerk met ander bedieninge en inisiatiewe binne die gemeente en in die breër gemeenskap.

Facebook

Copyright © NG Kerk Edenvale 2012. All Rights Reserved.