NG KERK Edenvale

Wie in My bly en Ek in hom, dra baie vrugte, want sonder My kan julle niks doen nie.

Vrouebybelstudie
Dames wat nie by 'n omgeegroep inskakel of kan uitkom nie kan gerus hierby inskakel. Vroue van alle ouderdomme woon hierdie gesellige byeenkoms by.  Die geleentheid word gekenmerk deur 'n karakter van omgee en die dra van mekaar se laste.

Die Vrouebybelstudie vind plaas om 09h30 Woensdagoggende in die kerksaal gedurende die skooltermyn.


Omgeegroepe


Daar bestaan verskeie omgeegroepe in die gemeente.


Die samestelling van elke groep wissel. Sommige groepe bestaan uit ouers met kleuters ander is weer saamgestel uit jonger en ouer lidmate.Die groepe kom gedurende die skooltermyn op 'n weeksaand bymekaar. Sommige op 'n Sondagmiddag.


Die fokus van die geleentheid gaan oor Jesus Christus, en die gemeenskap wat ons as gelowiges met mekaar het rondom die Here se Woord. Die geleenthede het ook ten doel dat gelowiges saam sal groei na die volwassenheid in hul geloof (Efes 4:13) In hierdie proses groei lidmate in so 'n groep ook nader aan mekaar en bedien en versorg en ondersteun mekaar op die geloofsreis in hierdie wêreld.  Die doel is om die Here te loof en te eer, mekaar onselfsugtig te dien; en om in gehoorsamheid aan Hom sy beeld verder uit te dra, sodat ander Hom ook as Vader kan leer ken.


Skakel gerus die kerkkantoor vir meer inligting.


Facebook

Copyright © NG Kerk Edenvale 2012. All Rights Reserved.