NG KERK Edenvale

Wie in My bly en Ek in hom, dra baie vrugte, want sonder My kan julle niks doen nie.

Kleuterkerk


Teikengroep: Die kleuterkerk fokus op die voorskoolkinders.


Aktiwiteite: Die byeenkomste vind plaas in die kelder van die saal tydens die erediens, uitgesluit nagmaals geleenthede, langnaweke en skoolvakansies.


Doel: Daar word gepoog om die kinders op hulle verstaansvlak met die goeie nuus van Jesus se liefde vir hulle, te bedien. Ouers en jong volwassenses uit die gemeente is verantwoordelik vir die toesig en aanbied van die lesmateriaal.

Facebook

Copyright © NG Kerk Edenvale 2012. All Rights Reserved.