NG KERK Edenvale

Wie in My bly en Ek in hom, dra baie vrugte, want sonder My kan julle niks doen nie.

Kinderkerk


Teikengroep: Die Kinderkerk fokus op die laerskoolkinders.

Aktiwiteite: Die byeenkomste vind plaas in die saal tydens die erediens, uitgesluit Nagmaalsgeleenthede, langnaweke en skoolvakansies.

Doel: Daar word gepoog om die kinders op hulle verstaansvlak met die goeie nuus van Jesus se liefde vir hulle te bedien. Die geleentheid word ook sodanig ingeklee dat kinders van die aktiwiteite wat in die gewone erediens plaasvind ook in die kinderdiens terugvind. Ouers uit die gemeente is verantwoordelik vir die toesig en aanbied van die lesmateriaal.

Facebook

Copyright © NG Kerk Edenvale 2012. All Rights Reserved.