NG KERK Edenvale

Wie in My bly en Ek in hom, dra baie vrugte, want sonder My kan julle niks doen nie.

Eredienste


Die erediens is die geleentheid waar ons nie alleen kom om te ontvang nie maar om te gee.

Ons bring ons lof en aanbiddig vir die Here. Die Here leer ons dat soos dit sy gewoonte was het Hy op die sabbat opgegaan na die tempel om Sy Vader daar te aanbid.

So ook is dit die Here se begeerte dat ons elke Sondag sal saamkom om Hom te aanbid

Die samekomste van die gemeente vind plaas om 09h00 op Sondae. Gelyklopend met die erediens is daar 'n Kleuterkerk en Kinderkerk. Daar is egter geen aanddienste nie.

Om in die erediens Sondag na Sondag te sit is nie om na ‘n onskadelike gesellige byeenkoms te gaan nie.  As die wêreld weet wat werklik binne in die kerk aangaan, sal hulle ons verbied om hierheen te kom, soos wat in baie lande wel die geval is.  Want in die erediens sing ons bevrydingsliedere en praat ons mekaar moed in.  Daar droom ons oor ‘n wêreld wat God s’n is en nét God s’n.

Sien uit om u daar te sien!

Facebook

Copyright © NG Kerk Edenvale 2012. All Rights Reserved.