NG KERK Edenvale

Wie in My bly en Ek in hom, dra baie vrugte, want sonder My kan julle niks doen nie.

NagmaalTeikengroep: Die gemeente en besoekers ten tyde van die fees.

Doel: Nagmaal is:

  • die geleentheid waartydens die gemeente die oorwinning van die Here Jesus oor die mag van die sonde en die dood feestelik vier
  • 'n gedagtenismaaltyd
  • 'n waarborg
  • die viering van die gemeenskap met die lewende Here en met mekaar
  • 'n verkondiging van ons toekomsverwagting
  • 'n vreugdefees

Aktiwiteite: Nagmaal word verskeie kere per jaar gevier

Facebook

Copyright © NG Kerk Edenvale 2012. All Rights Reserved.